Datadriven identifiering av regulatorparametrar, P6-608


Nästa möte (telefonkonferens)
torsdagen den 8 februari 2007 klockan 08.00 - 09.00.
Boka detta datum redan nu!


Referensgruppmöte nr 3 (2006-12-18)
Det tredje referensgruppmötet hölls den 18/12-2006. Mötesanteckningar kan hämtas här.

Metoderna har nu använts på data från Studstrupverket. Ett 30 tal signaler valdes ut för vidare analys och det dröjde inte länge förrän vi diskuterade anläggningsdelen som de processkunniga misstänkt en tid. Exakt vad svängningarna beror på har inte kunnat fastställas på grund av mycket invecklade beräkningar.


Examensarbetet godkänt (2006-11-14)
Carl-Johan Mellstrand och Sumit Shinde höll sin exjobbspresentation med den äran. Rapporten som går under namnet Datadriven detektering av vanliga fel i industriella processer kan hämtas här.


Referensgruppmöte nr 2 (2006-10-23)
Det andra referensgruppmötet hölls den 23/10-2006. Mötesanteckningar kan hämtas här.

Testanläggning är utsedd, Studstrupverket i Århus (Danmark). Data har erhållits och metoderna för att detektera svängningar har körts igenom. Samtal med processkunniga har förts vid ett studiebesök på verket.


Referensgruppmöte nr 1 (2006-08-17)
Det första referensgruppmötet hölls den 17/8. Mötesanteckningar kan hämtas här.

I och med att referensgruppen godkände ändringar i den kompletterade ansökan kommer projektet att startas så snart Värmeforsk skickar beställningen. Tommy Mølbak kommer att undersöka möjligheterna till att utföra projektet i samarbete med en anläggning på Jylland.


Aktuell tidplan
Aktuell tidplan finns här.
Projektledare och ansvarig för uppdatering av sidan är Jonas Ahnlund. Meddela gärna om det finns fel på sidan. Felanmälan

Nedladdningsbara dokument

Lägesrapporter
Lägesrapport 061024 (238 kB)
Mötesanteckningar
Protokoll ref.möte nr 1, 060817 (32 kB).
Protokoll ref.möte nr 2, 061023 (39 kB).
Protokoll ref.möte nr 3, 061218 (140 kB).
Övrigt
Dagordning ref.gruppsmöte nr 3 (118 kB)
Projektansökan (157 kB)


Arbetsdokument
Exjobbsrapport (1271 kB)


Uppdaterad 2006-12-12.