Programvaror

Silent Controls programvaror underlättar analyser av stora datamängder och är en ovärderlig hjälp för en förbättrad larmhantering. Programvaror

Process Analysis Toolbox är en progamvara för att simulera processen och analysera kausala förlopp. Den är packad med en mängd nyttiga verktyg som t. ex. att generera larmlistor och statistik, visa effekter av ändrade inställningar och föreslå nya signalbehandlingsmetoder.

Batch Viewer är en programvara för sortering och analys av händelselista eller larmlista samt för granskning av simuleringsresultat. Batch Viewer används också för utvärdering av korrelationsanalys.