Processanalys

Att inte se skogen för alla träden

På många anläggningar utgör de alltför många larmen stora problem, och det finns en osäkerhet i hur man ska ta tag i problemen och på vad man ska lägga sina resurser.

Silent Control har lösningen till en förbättrad larmhantering med fokus på reduktion av onödiga larm. En systematisk genomgång av processens samtliga signaler identifierar problemområden och ger förslag på förbättringsåtgärder. I första hand är det välkända och beprövade metoder som föreslås. Genom en specialutvecklad programvara för simulering av metodernas effekt, levererar vi ett bra underlag för välgrundade beslut. Våra metoder resulterar i att upp till 90% av de onödiga larmen kan tas bort.

Lösningen

Vår lösning är till stora delar datorbaserad vilket ger korta projekteringstider och låga kostnader. Metoderna går att använda oavsett styrsystem, bransch och storlek på anläggningen.

Vår processanalys går snabbt och ger konkreta resultat. Vi ger förslag på förändringar och visar genom simuleringar resultatet av dem. Därefter tas beslut om vilka ändringar som ska införas i larmsystemet.

En processanalys består av både en larmanalys och en korrelationsanalys. Tillsammans ger de om inte ett intelligent larmsystem så i alla fall ett larmsystem med sunt förnuft.