Om Silent Control

Teknologin bakom Silent Controls processanalys har sina rötter i en forskningsinsats vid Institutionen för Informationsteknologi, Lunds Tekniska Högskola (LTH). Jonas Ahnlund Tord BergquistDen har utförts av grundarna till Silent Control, Jonas Ahnlund och Tord Bergquist, i samarbete med ett flertal stora och medelstora industriföretag inom kraft och värme, kemi, livsmedel, gruvdrift och metallurgi. Till exempel Vattenfall, E.ON, LKAB, SSAB, Boliden, Kappa Kraftliner, Carl Bro Energikonsult m. fl.

Kundinriktad forskning

Silent Controls processanalys kombinerar resultat från en rad olika forskningsgrenar som till exempel digital signalbehandling, matematisk statistik & artificiell intelligens.

Forskningen har från början varit inriktad på att lösa ett problem som är i högsta grad verkligt för en stor mängd kunder i deras dagliga verksamhet. Läs mer om våra projekt.