Innehåll

Startsidan
Produkter
  Processanalys
  Larmanalys
  Korrelationsanalys
  Programvaror
Företaget
  Om Silent Control
  Kontakta oss
Arkiv
  Broschyrer mmIn English


När larmen tystnar...

Upp till 90% av larmen kan tas bort genom att använda Silent Controls produkter!

Industrin förlorar miljarder varje år på grund av larmproblemen. Ofta drunknar viktiga larm i mängden av mindre viktiga, vilket gör det svårt för operatören att ta rätt beslut.

Silent Controls lösningar har fokus på att minska mängden onödiga larm. Vår processanalys kan göras på vilket befintligt system som helst med endast en dags arbetsinsats av den egna personalen. Inga nyinvesteringar behövs! Där metodiken har använts har upp till 90% av larmen tagits bort. Processanalysen är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att förbättra larmsituationen, arbetsmiljön och lönsamheten på anläggningen.


"Innan hade vi så mycket larm att operatörerna stängde av larmen. Genom processanalysen fick vi svart på vitt om vad som var galet och det ska vi åtgärda nu."

Mats-Ola Finn, forskningsingenjör LKABKontakta oss

Telefon:
070-732 12 37
070-548 11 82

Adress:
Silent Control
Tingsgatan 4
247 51 Dalby

Email:
Information / Support
Jonas Ahnlund
Tord BergquistVÄLKOMMEN!